Program Picture

به سوی جامعه‌ای بهتر

قسمت ۲

۲۳ تیر ۱۳۹۷

در این برنامه با تجربه مردمان روستایی کوچک در هندوستان آشنا می‌شوید که جهت رفاه روستای خود و روستاهای اطراف تلاش می‌کنند.

قسمت های دیگر این برنامه
news letter image

ثبت نام در خبرنامه