بهمن فرسی – بخش ۲ / نمایش: پله‌های یک نردبان – بخش ۲

Program Picture
بهمن فرسی – بخش ۲ / نمایش: پله‌های یک نردبان – بخش ۲
دی ۱۶, ۱۳۹۷

بخش اول: قسمت دوم سرگذشت بهمن فرسی.
بخش دوم: قسمت دوم نمایشنامه پله‌های یک نردبان.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه