مثل نسیم
بهزاد امینی
مهر ۱۷, ۱۳۹۹

مثل نسیم، عشق و عنایت پروردگار بر همگان میوزد. هر کس به نوعى از آن بهره می‌برد. مثل نسیم حکایت برخى از آنان است. این هفته تجربه بهزاد امینی.

ثبت نام در خبرنامه