مثل نسیم
بهزاد امینی
مهر ۱۷, ۱۳۹۹
مثل نسيم، عشق و عنايت پروردگار بر همگان میوزد. هر كس به نوعى از آن بهره می‌برد. مثل نسيم حكايت برخى از آنان است. این هفته تجربه بهزاد امینی.

ثبت نام در خبرنامه