مثل نسیم
بهزاد امینی
مهر ۱۷, ۱۳۹۹
مثل نسيم، عشق وعنايت پروردگار برهمگان می‌وزد. هر كس به نوعى از آن بهره می‌برد. مثل نسيم حكايت برخى از آنان است. این هفته تجربه بهزاد امینی.

ثبت نام در خبرنامه