Program Picture

بهروز

خرداد ۱۷, ۱۳۹۷

بهروز در ابتدای جنگ ایران و عراق در یک خانواده بهائی در آبادان به دنیا آمده و باور هایش نقش مهمی برای او دارد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه