بهرام بیضایی – بخش ۵ / نمایش: فتح‌نامه کلات – بخش ۱

بهرام بیضایی – بخش ۵ / نمایش: فتح‌نامه کلات – بخش ۱
اسفند ۱۲, ۱۳۹۷

بخش اول: قسمت پنجم سرگذشت بهرام بیضایی.
بخش دوم: قسمت اول بخشی از نمایش نامه فتح‌نامه کلات.

ثبت نام در خبرنامه