بهرام بیضایی – بخش ۱ / نمایش: اَژدهاک – بخش ۱

Program Picture
بهرام بیضایی – بخش ۱ / نمایش: اَژدهاک – بخش ۱
بهمن ۱۴, ۱۳۹۷

بخش اول: قسمت اول خلاصه سرگذشت بهرام بیضایی.
بخش دوم: قسمت اول بخشی از برخوانی اَژدهاک.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه