بهرام بیضایی – بخش ۷ / نمایش: افرا یا روز می‌گذرد

Program Picture
بهرام بیضایی – بخش ۷ / نمایش: افرا یا روز می‌گذرد
اسفند ۲۶, ۱۳۹۷

بخش اول: قسمت هفتم و پایانی سرگذشت بهرام بیضایی.
بخش دوم: قسمتی از نمایشنامه افرا یا روز می‌گذرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه