Program Picture

بهترین رنگ بی‌رنگیه

مهر ۱۹, ۱۳۹۹

پویا در مؤسسه خیریه‌ای کار می‌کند که افراد مختلفی از نژادها و ملیت‌های مختلف در آن به کار مشغولند و در کمک و همیاری رنگ و قومیت نمی‌شناسند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه