بهای دادخواهی – بخش ۲

بهای دادخواهی – بخش ۲
آذر ۱۲, ۱۳۹۴

«بهای دادخواهی» یادداشتی تکان­‌دهنده از شادی صدر، در تحلیل فیلم منتشر شده از محاکمه ­مدیران جامعه­ بهائی ایران در سال ۱۳۶۰، که همگی اندکی پس از دادگاه اعدام شدند (بخش دوم).

ثبت نام در خبرنامه