بهار در بهار

program picture

بهار در بهار

در این برنامه که به مناسبت عید رضوان تهیه شده، به موضوع ظاهر شدن مظاهر ظهور یا همان پیامبران در هر دوره اشاره خواهیم کرد.
ظهور همه مظاهر ظهور حلقه‌ای در سلسله ادیان الهی است، همگی مراحلی از یک دین واحد هستند که بنا به مقتضیات هر عصر و زمان ظاهر می‌شوند و حقایق روحانی را برای بشر آن عصر با توجه به درک او شرح می‌دهند.
حضرت بهاءالله پیامبر آئین بهائی با پیام وحدت عالم انسانی و راه‌های رسیدن به آن در این عصر ظاهر شدند.
در این برنامه به راه طولانی که بشر در مسیر وحدت طی نموده اشاره خواهیم کرد و همچنین برای رسیدن به وحدت کلی به یکی از آثار حضرت عبدالبهاء به نام لوح هفت شمع خواهیم پرداخت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه