بهاریّه – از پرویز دوائی

Program Picture
بهاریّه – از پرویز دوائی
فروردین ۱, ۱۳۹۵

پرویز دوائی منتقد مشهور سینما از اوّلین کسانی است که بهاریّه به نثر نوشته و بهاریّه های او سال هاست که در مجلّات سینمائی چاپ می شن و بسیار هم طرفدار دارن . از کتاب بازگشت یکّه سوار او بخشی رو انتخاب کردیم

news letter image

ثبت نام در خبرنامه