بهاریّه – از پرویز دوائی

Program Picture
بهاریّه – از پرویز دوائی
۰۱ فروردین ۱۳۹۵

پرویز دوائی منتقد مشهور سینما از اوّلین کسانی است که بهاریّه به نثر نوشته و بهاریّه‌های او سال‌هاست که در مجلّات سینمایی چاپ میشن و بسیار هم طرفدار دارن. از کتاب بازگشت یکّه‌سوار او بخشی رو انتخاب کردیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه