بهاره اردستانی و پیمان محمدحسن
اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۹

بهاره و پیمان هر دو حدود ۱۳ سال است که به آمریکا مهاجرت کرده‌اند. در زمینه کامپیوتر تحصیل کرده و کار می‌کنند و یک دختر ۵ ساله دارند.

ثبت نام در خبرنامه