بنیاد منا و بیست سال خدمت به آموزش و پرورش کودکان

Program Picture
بنیاد منا و بیست سال خدمت به آموزش و پرورش کودکان
بهمن ۲۹, ۱۳۹۹

گفتگو با: خانم سیما ربانی مبینی، از اعضای هیئت مدیره بنیاد منا
بنیاد منا، بنیادی است غیرانتفاعی که با حمایت از پروژه‌های خودجوش و بنیادی برای آموزش کودکان و توامندسازی دختران و زنان در سراسر جهان تلاش می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه