بنیاد بین المللی درخت

بنیاد بین المللی درخت
آذر ۱۶, ۱۳۹۷

یکی از جلوه‌های متعدد آرمان‌های آقای ریچارد سنت بارب بیکر، موسس سازمان بنیاد بین الملی درخت از اولین بهائیان بریتانیا بود که با وسعت نظری که داشت، اقداماتی را پایه‌ گذاری کرد که امروز متداول شده و گسترش یافته‌اند.

ثبت نام در خبرنامه