بلوغ عالم
آذر ۲, ۱۳۹۹

در دیانت بهائی مفهومی وجود دارد با عنوان بلوغ عالم. این پرسشی است که بسیار از بهائیان می‌شود که منظور شما از بلوغ عالم چیست؟ بشنوید پاسخ جناب رحیمی را.

ثبت نام در خبرنامه