بله برون
اسفند ۱۶, ۱۳۹۷

هیچکس با ثروت مخالف نیست و برای به دست آوردن آن باید تلاش کرد، چون لازمه زندگیست ولی زیاده خواهی است که انسانیت با آن مخالف است.

ثبت نام در خبرنامه