Program Picture
بلای ناگهانی
آذر ۱۱, ۱۳۹۸

نبیل: آن نوروز حضرت باب همه املاک و دارایی خود را به نام همسر و مادر خود کردند و در وصیت‌نامه خود هم منزل و بقیه دارایی‌های خودشان را به مادر و همسرشان واگذار کردند و نوشتند که بعد از وفات مادرشان تمام املاک و دارایی ایشان به همسرشان برسد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه