بقائی تیلکی – بخش ۱

بقائی تیلکی – بخش ۱
مرداد ۵, ۱۳۹۵

ملا رمضانعلی بقائی تیلکی پس از ایمان یه آیین بهائی تصمیم گرفت خبر خوش ظهور آیین جدید را به شیخ علی آخوند بزرگ محل‌شان برساند … پس از آن مشکلاتی برای او به وجود آمد.

ثبت نام در خبرنامه