بشارات ادیان – بخش ۷

بشارات ادیان – بخش ۷
آبان ۱۶, ۱۳۹۵

در ادیان گذشته به موضوعاتی اشاره شده که امروزه با عقل سازگار نیستند؛ موضوعاتی همچون جا به جا شدن کوه‌ها، بازگشت مسیح بر روی ابر، شکافتن آسمان و … استاد وحید خرسندی در گپ و گفت این هفته با پارسا فنائیان، به مفهوم اصلی رجعت می‌پردازند.

ثبت نام در خبرنامه