بشارات ادیان – بخش ۶

بشارات ادیان – بخش ۶
آبان ۹, ۱۳۹۵

در ادیان گذشته به موضوعاتی اشاره شده که امروزه با عقل سازگار نیستند؛ موضوعاتی همچون جا به جا شدن کوه‌ها، بازگشت مسیح بر روی ابر، شکافتن آسمان و … استاد وحید خرسندی در گپ و گفت این هفته با پارسا فنائیان، به مفهوم اصلی زنده شدن مردگان می‌پردازند.

ثبت نام در خبرنامه