بشارات ادیان – بخش ۴

Program Picture
بشارات ادیان – بخش ۴
مهر ۲۵, ۱۳۹۵

در ادیان گذشته به موضوعاتی اشاره شده که امروزه با عقل سازگار نیستند؛ موضوعاتی همچون جا به جا شدن کوه‌ها، بازگشت مسیح بر روی ابر، شکافتن آسمان و … استاد وحید خرسندی در گپ و گفت این هفته در رابطه با این موضوع صحبت می‌کنند که اصولا چه نیازی هست خداوند با زبان مثال با بشر صحبت کند؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه