بشارات ادیان – بخش ۳

Program Picture
بشارات ادیان – بخش ۳
مهر ۱۸, ۱۳۹۵

موضوع این قسمت: خاموشی و فرو افتادن ستارگان و شکافتن زمین

در ادیان گذشته به موضوعاتی اشاره شده که امروزه با عقل سازگار نیستند؛ موضوعاتی همچون جا به جا شدن کوه‌ها، بازگشت مسیح بر روی ابر، شکافتن آسمان و …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه