بشارات ادیان – بخش ۳

بشارات ادیان – بخش ۳
مهر ۱۸, ۱۳۹۵

در ادیان گذشته به موضوعاتی اشاره شده که امروزه با عقل سازگار نیستند؛ موضوعاتی همچون جا به جا شدن کوه‌ها، بازگشت مسیح بر روی ابر، شکافتن آسمان و … استاد وحید خرسندی در گپ و گفت این هفته در رابطه با خاموشی و فرو افتادن ستارگان و شکافتن زمین صحبت می‌کنند.

ثبت نام در خبرنامه