مهم‌ترین وظیفه والدین چیست؟

Program Picture

به سوی دنیای بهتر - فصل ۲

مهم‌ترین وظیفه والدین چیست؟
۲۲ خرداد ۱۳۹۸

مهمترین وظیفه والدین و مهم‌ترین هدف تربیت از نظر شما چی میتونه باشه؟ و تربیت چگونه میتونه یک فرد رو به مقامی که براش در نظر گرفته شده برسونه؟ در این برنامه درباره این موضوعات صحبت خواهیم کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه