Program Picture

به سوی دنیای بهتر - فصل ۲

خانواده
۰۱ خرداد ۱۳۹۸

خانواده از نظر شما به چه مجموعه‌ای گفته میشه و به چه انگیزه‌ای تشکیل میشه؟ عناصر اصلی تشکیل خانواده چه کسانی هستن و در یک خانواده متعادل ارزش و اهمیت کدام عضو بیشتره؟ و آیا تفاوت باعث برتریه؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه