بسوی دنیای بهتر۲(۲۱) – عوارض رقابت

به سوی دنیای بهتر
بسوی دنیای بهتر۲(۲۱) – عوارض رقابت
مهر ۱۷, ۱۳۹۸

عوارض رقابت چه چیزایی می تونه باشه ؟ آیا در رقابت همه افراد یا گروهها سود می کنن ؟ آیا رقابت باعث پیشرفت همه افراد جامعه میشه؟دیدگاه فرد برنده در رقابت نسبت به بازنده چیه ؟ هدف برنده در این مسابقه چی می تونه باشه؟

ثبت نام در خبرنامه