Program Picture

به سوی دنیای بهتر - فصل ۲

نحوه آموزش علوم
۲۷ شهریور ۱۳۹۸

فراگیری علوم چطوری باید باشه تا بیشتر به درد زندگیمون بخوره؟ و آیا اصلا علومی مثل فیزیک و شیمی، یا علوم مربوط به جامعه‌شناسی رو به صورت جداگانه باید یاد گرفت یا اینکه میتونن به هم ارتباط داشته باشن؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه