تاثیر هنر در یادگیری

Program Picture

به سوی دنیای بهتر - فصل ۲

تاثیر هنر در یادگیری
۱۳ شهریور ۱۳۹۸

هنر در آموزش و یادگیری چقدر تاثیر داره؟ آیا امکان داره درس‌های مدرسه به وسیله هنرهای مختلف مثل نقاشی یا موسیقی انتقال داده بشه؟ در این صورت در انگیزه بچه‌ها برای یادگیری چه تغییری رخ خواهد داد؟ هنر در آموزش و یادگیری چقدر تاثیر داره؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه