همراهی معلّم و سیستم آموزشی

Program Picture

به سوی دنیای بهتر - فصل ۲

همراهی معلّم و سیستم آموزشی
۳۰ مرداد ۱۳۹۸

همراهی کردن از نظر شما به چه معنی می‌تونه باشه؟ و یک معلم چطوری و تا کجا میتونه با شاگرداش همراهی کنه؟ شما چه خاطره‌ای از همراهی معلمان با خودتون در دوره تحصیلتون دارید؟ و آیا خودتون در زندگی کسی رو همراهی کردید؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه