تاثیر معلم در زندگی

Program Picture

به سوی دنیای بهتر - فصل ۲

تاثیر معلم در زندگی
۲۳ مرداد ۱۳۹۸

آیا تنبیه بیشتر انگیزه درس خوندن در ما رو ایجاد می‌کرد یا تشویق؟ بدون شک معلم یکی از تاثیرگذارترین شخصیت‌ها در طول دوران تحصیل ماست. در این قسمت به خاطراتی در مورد تاثیر شخصیت و رفتار معلم در زندگی گوش می‌کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه