Program Picture

به سوی دنیای بهتر - فصل ۲

رسانه
۱۶ مرداد ۱۳۹۸

رسانه‌ها در تعلیم و تربیت و جهت‌دهی به زندگی انسان‌ها چه نقشی دارند؟ آیا وجود رسانه امروز یک نیازه؟ و آیا همیشه نتایج مثبت داشته؟ چقدر به تاثیر رسانه در زندگی فردی و اجتماعی اعتقاد دارید؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه