بزرگ‌ترین نعمت

بزرگ‌ترین نعمت
شهریور ۲۰, ۱۳۹۷

حضرت عبدالبهاء می‌فرمایند: اعظم نَعماء، عرفان حق، محبت جمال مبارک و مقارنت با نفسی که مجمر نار محبت‌ الله است.

ثبت نام در خبرنامه