بزرگداشت دویستمین میلاد حضرت بهاءالله در اتیوپی

بزرگداشت دویستمین میلاد حضرت بهاءالله در اتیوپی
آبان ۲۶, ۱۳۹۶

در مراسم بزرگداشت دویستمین میلاد حضرت بهاءالله در اتیوپی حدود ۱۵۰ میهمان از سازمان اتحادیه آفریقا، دولت اتیوپی و تعدادی از نهادهای سازمان ملل متحد حضور داشتند.

ثبت نام در خبرنامه