Program Picture
بروز یک بحران داخلی
دی ۱۸, ۱۳۹۶

ماندانا: مثل این که دولت عثمانی جایی برای زندانی کردن حضرت بهاءالله پیدا نمی‌کرده و نمی‌دونسته چی کار کنه!
نبیل: این خانه آخر به حدی تنگ و کوچک بود که سیزده نفر از یاران از زن و مرد و بچه در یک اتاق زندگی می کردند و …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه