(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۸

Program Picture
(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۸
فروردین ۱۴, ۱۴۰۰

تیودور روزولت، برندۀ جایزه صلح نوبل در سال هزار و نه‌صد و شش میلادی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه