(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۶۷

Program Picture
(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۶۷
خرداد ۲۱, ۱۴۰۱

نورمن ارنست بورلاگ، برنده جایزه صلح نوبل، در سال هزار و نهصد و هفتاد میلادى

news letter image

ثبت نام در خبرنامه