(برندگان جایزه صلح نوبل) – بخش ۵

(برندگان جایزه صلح نوبل) – بخش ۵
اسفند ۱۶, ۱۳۹۹

در برنامه صلح شماره پنج، به زندگی برنده جایزه نوبل صلح در سال ۱۹۰۳ پرداخته می‌شود؛ ویلیام رندال کرمر.

ثبت نام در خبرنامه