(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۴۵

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۴۵
دی ۱۸, ۱۴۰۰

– امیلى گرین بالچ، یکی از دو برندۀ جایزه صلح نوبل سال هزار و نهصد و چهل و شش میلادی

ثبت نام در خبرنامه