(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۳۷

Program Picture
(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۳۷
آبان ۸, ۱۴۰۰

نیکلاس مُرَى باتلر، یکى از دو برنده جایزه صلح نوبل، در سال هزار و نهصد و سى و یک میلادى

news letter image

ثبت نام در خبرنامه