(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۳۱

Program Picture
(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۳۱
شهریور ۲۷, ۱۴۰۰

آریسته بریاند، یکى از دو برنده جایزه صلح نوبل، در سال هزار و نهصد و بیست و شش میلادى

news letter image

ثبت نام در خبرنامه