(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۲۶

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۲۶
مرداد ۲۳, ۱۴۰۰

کارل یالمار برانتین، اهل سوئد، یکى از دو برنده جایزه صلح نوبل، در سال هزار و نهصد و بیست و یک میلادى

ثبت نام در خبرنامه