(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۲۳

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۲۳
مرداد ۲, ۱۴۰۰

توماس وودرو ویلسون، برنده جایزۀ صلح نوبل، در سال هزار و نهصد و نوزده میلادی

ثبت نام در خبرنامه