(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۲۲

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۲۲
تیر ۲۶, ۱۴۰۰

در ادامه برنامه هفته گذشته، نقش سازمان صلیب سرخ جهانی، رکورددار برندگان جایزۀ صلح نوبل در جنگ جهانی دوم بررسی می‌شود.

ثبت نام در خبرنامه