(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۲۱

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۲۱
تیر ۱۹, ۱۴۰۰

در ادامه برنامه هفته گذشته، نقش سازمان صلیب سرخ جهانی، در زمان جنگ جهانی اول، بررسی می‌شود.

ثبت نام در خبرنامه