(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۱۶

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۱۶
خرداد ۱۵, ۱۴۰۰

آلفرد هرمان فراید، یکی از دو برنده جایزه صلح نوبل، در سال هزار و نه‌صد و یازده میلادی

ثبت نام در خبرنامه