(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۱۲

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۱۲
اردیبهشت ۱۸, ۱۴۰۰

-فِردریک بَجِر، یکی از دو برنده جایزه صلح نوبل، در سال هزار و نه‌صد و هشت میلادی

ثبت نام در خبرنامه