(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۱۱

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۱۱
اردیبهشت ۴, ۱۴۰۰

معماران صلح شماره یازده: کیاس پونتاس آرنولدسون؛ یکی از دو برنده نوبل صلح در سال ۱۹۰۸.

ثبت نام در خبرنامه