(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۱۰۲

Program Picture
(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۱۰۲
بهمن ۲۹, ۱۴۰۱

بانو آنگ سان سوچى، برنده صلح نوبل در سال هزار و نهصد و نود و یک میلادى (بخش اول)

news letter image

ثبت نام در خبرنامه