(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۸۸

Program Picture
(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۸۸
آبان ۲۱, ۱۴۰۱

لِخ والِسا، برنده صلح نوبل در سال هزار و نهصد و هشتاد و سه میلادى (بخش اول)

news letter image

ثبت نام در خبرنامه