(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۵۵

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۵۵
اسفند ۲۸, ۱۴۰۰

لِستر بولز پیرسون، برنده جایزه صلح نوبل، در سال هزار و نهصد و پنجاه و هفت میلادى

ثبت نام در خبرنامه